Felhasználási feltételek

Tisztelt Látogatónk! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk

A www.hiventures.hu honlapon elérhető internet szolgáltatás megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-044176, továbbiakban Hiventures) minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Hiventures az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Hiventures sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Hiventures nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.hiventures.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Hiventures nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Hiventures nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A Hiventures weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Hiventures-nek elfogadja, hogy a Hiventures-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Hiventures az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog

A Hiventures weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Hiventures kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hiventures fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Hiventures minden ezzel kapcsolatos jogsértéssel szemben fellép.

Nyilatkozat és hozzájárulás Szerkesztőségek számára

Ezúton hozzájárulunk ahhoz, hogy az adott Szerkesztőség által megjelölt sajtótermékben, az előre egyeztetettek szerint, a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-ről készített szakmai tartalom (cikk, interjú, szakértői vélemény, egyéb nyilatkozat- szóban és írásban egyaránt) egyszeri alkalommal publikálva legyen.

Minden további megjelenés vagy egyéb felhasználás, beleértve a közösségi média csatornákon történő hivatkozást is, csak az eseti hozzájárulásunkkal lehetséges.

Amennyiben az elkészült dokumentum tartalmában a megjelenés előtt változás történik, akár a Társaság vagy a Szerkesztőség részéről, az csak abban az esetben tehető közzé, amennyiben a módosításokkal kiegészített végleges tartalmat előzetesen jóváhagytuk.

A fentebb említett követelményeknek megfelelően publikált szakmai tartalom közzétételével a Szerkesztőség hozzájárul ahhoz, hogy azt változatlan formában – a forrás megjelölésével- a Hiventures Kockázati Tőkealap weboldalán is közzé tegyük.

Hozzájárulunk továbbá, hogy a Társaság képviselőjével készített szakmai tartalommal együtt képi anyag közölve legyen, előzetes jóváhagyásunkat követően. Minden további felhasználáshoz eseti hozzájárulásunk szükséges."

Vissza a Közérdekű információk oldalra