Brand és PR menedzser

<p>A Magyar Fejleszt&eacute;si Bank Csoporthoz tartoz&oacute; Hiventures Kock&aacute;zati Tőkealap-kezelő Z&aacute;rtk&ouml;rűen Műk&ouml;dő R&eacute;szv&eacute;nyt&aacute;rsas&aacute;g, amely hazai startupok, valamint kis-, k&ouml;z&eacute;p- &eacute;s nagyv&aacute;llalatok sz&aacute;m&aacute;ra ny&uacute;jt tőkebefektet&eacute;st beruh&aacute;z&aacute;sokhoz, innov&aacute;ci&oacute;hoz, versenyk&eacute;pess&eacute;g&uuml;k n&ouml;vel&eacute;s&eacute;hez,</p> <p><strong>Brand &eacute;s PR marketing menedzser koll&eacute;g&aacute;t keres az al&aacute;bbi felt&eacute;telekkel:</strong></p> <p>Marketing igazgat&oacute;s&aacute;gunk keresi leg&uacute;jabb tagj&aacute;t egy olyan medior szakember szem&eacute;ly&eacute;ben, aki a Hiventures eg&eacute;sz&eacute;nek arculat &eacute;s m&aacute;rka menedzsmentj&eacute;vel, valamint a startup &eacute;s v&aacute;llalati &uuml;zlet&aacute;gak sikeress&eacute;g&eacute;nek PR oldali t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val foglalkozik.</p> <p><strong>A munkak&ouml;rben felmer&uuml;lt feladatok:</strong></p> <ul> <li>Akt&iacute;v t&aacute;mogat&oacute;ja mind a t&aacute;rsas&aacute;gi, mind a befektet&eacute;si ter&uuml;letekhez kapcsol&oacute;d&oacute; marketing &eacute;s kommunik&aacute;ci&oacute;s strat&eacute;gia kidolgoz&aacute;s&aacute;nak, kivitelez&eacute;s&eacute;nek</li> <li>Arculat &eacute;s m&aacute;rka menedzsment, &iacute;gy a v&aacute;llalati szintű, illetve az &uuml;zlet&aacute;gakhoz tartoz&oacute; vizu&aacute;lis megjelen&eacute;s kialak&iacute;t&aacute;sa, fel&uuml;gyel&eacute;se</li> <li>Term&eacute;khez/szolg&aacute;ltat&aacute;shoz kapcsol&oacute;d&oacute; m&aacute;rka strat&eacute;gi&aacute;k tervez&eacute;se, kivitelez&eacute;se, akt&iacute;v r&eacute;szv&eacute;tel a T&aacute;rsas&aacute;g &eacute;s a term&eacute;kek/szolg&aacute;ltat&aacute;sok n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;t, l&aacute;that&oacute;s&aacute;g&aacute;t lehetőv&eacute; tevő kreat&iacute;v kamp&aacute;nyokban</li> <li>Offline &eacute;s digit&aacute;lis marketing anyagok tervez&eacute;s&eacute;nek &eacute;s lesz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;nak menedzsel&eacute;se, grafikai munk&aacute;k eloszt&aacute;s&aacute;nak ir&aacute;ny&iacute;t&aacute;sa, koordin&aacute;ci&oacute;s teendők a T&aacute;rsas&aacute;gon bel&uuml;li kapcsol&oacute;d&oacute; ter&uuml;letekkel, illetve k&uuml;lső szereplőkkel (kreat&iacute;v &uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g, nyomda, grafikus, stakeholderek, szakmai szervezetek stb.)</li> <li>A T&aacute;rsas&aacute;g portfoli&oacute;c&eacute;geinek brand oldali t&aacute;mogat&aacute;sa a T&aacute;rsas&aacute;g Co-branding szab&aacute;lyzata alapj&aacute;n</li> <li>Akt&iacute;v r&eacute;szv&eacute;tel a PR, sajt&oacute; &eacute;s m&eacute;dia kapcsolatok szervez&eacute;s&eacute;ben &eacute;s &aacute;pol&aacute;s&aacute;ban, koordin&aacute;ci&oacute;s feladatok ell&aacute;t&aacute;sa a T&aacute;rsas&aacute;gon bel&uuml;l, illetve k&uuml;lső szereplőkh&ouml;z kapcsol&oacute;d&oacute;an (m&eacute;dia, PR &uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g, szakmai szervezetek, partnerc&eacute;gek stb.), a dedik&aacute;lt PR koll&eacute;g&aacute;val egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;sben</li> <li>Sajt&oacute;k&ouml;zlem&eacute;nyek elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;ben, interj&uacute;k szervez&eacute;s&eacute;ben val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel, a T&aacute;rsas&aacute;g proakt&iacute;v m&eacute;diajelenl&eacute;t&eacute;nek &eacute;s minős&eacute;gi, informat&iacute;v, edukat&iacute;v szakmai tartalomstrat&eacute;gi&aacute;j&aacute;nak akt&iacute;v t&aacute;mogat&aacute;sa</li> <li>R&eacute;szv&eacute;tel a szervezet belső kommunik&aacute;ci&oacute;j&aacute;nak menedzsel&eacute;s&eacute;ben, az inform&aacute;ci&oacute;&aacute;raml&aacute;s seg&iacute;t&eacute;se csoport &eacute;s vezető szinten egyar&aacute;nt</li> <li>Marketing &eacute;s kommunik&aacute;ci&oacute;s riportok elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;se, m&eacute;r&eacute;si folyamatok nyomon k&ouml;vet&eacute;se</li> </ul> <p><strong>Elv&aacute;r&aacute;sok</strong></p> <p><strong>Szakmai kompetenci&aacute;k:</strong></p> <ul> <li>Minimum 2 &eacute;v marketing &eacute;s kommunik&aacute;ci&oacute; ter&eacute;n szerzett szakmai ismeret - B2B &eacute;s/vagy p&eacute;nz&uuml;gyi ter&uuml;leten szerzett tapasztalat nagy előny</li> <li>Felsőfok&uacute; szakir&aacute;ny&uacute; v&eacute;gzetts&eacute;g</li> <li>Felhaszn&aacute;l&oacute;i sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pes ismeretek</li> <li>Akt&iacute;v, minimum k&ouml;z&eacute;pfok&uacute; angol nyelvismeret, felsőfok előny</li> </ul> <p><strong>Soft skill kompetenci&aacute;k:</strong></p> <ul> <li>Kreativit&aacute;s, out-of-box gondolkod&aacute;s</li> <li>Felelős munkav&eacute;gz&eacute;s</li> <li>Nyitotts&aacute;g az innovat&iacute;v &eacute;s a hagyom&aacute;nyos v&aacute;llalati szektor fel&eacute;</li> <li>J&oacute; probl&eacute;mamegold&oacute; k&eacute;szs&eacute;g, asszert&iacute;v kommunik&aacute;ci&oacute;</li> <li>Kiv&aacute;l&oacute; kommunik&aacute;ci&oacute;s &eacute;s kapcsolatteremtő k&eacute;pess&eacute;g</li> </ul> <p><strong>Mit aj&aacute;nlunk:</strong></p> <ul> <li>Nagyfok&uacute; &ouml;n&aacute;ll&oacute;s&aacute;gra &eacute;s szakmai kiteljesed&eacute;sre val&oacute; lehetős&eacute;g</li> <li>V&aacute;ltozatos szakmai kih&iacute;v&aacute;st jelentő feladatok</li> <li>Versenyk&eacute;pes juttat&aacute;si csomag</li> <li>Budai, kitűnő megk&ouml;zel&iacute;thetős&eacute;gű iroda</li> <li>Fiatalos, innovat&iacute;v csapat</li> <li>Inspir&aacute;l&oacute; szakmai k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g &eacute;s l&eacute;gk&ouml;r</li> <li>Kiemelkedő cafeteria juttat&aacute;sok</li> </ul>

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésed, a jelentkezes@hiventures.hu e-mail címre küldd el magyar nyelvű önéletrajzodat a bérigény megjelölésével.

Vissza a Karrier oldalra