Magvető befektetés

Magvető Befektetés - Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon Kockázati Tőke (GINOP-8.1.3/A-16)


MEGCÉLZOTT VÁLLALKOZÁSOK
A Magvető Befektetés keretében olyan mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására kerül sor, ahol már megvalósult a termékfejlesztés jelentős része és elkezdődött a piaci validálás vagy akár már le is zajlottak a piaci tesztek és a továbblépéshez tőkére lenne szükség, melynek felhasználását üzleti tervvel alá lehet támasztani. A befektetési időhorizont 3-6 év.

FINANSZÍROZÁS MÉRTÉKE ÉS FORMÁJA
A finanszírozás tőkeemelés (törzstőke + tőketartalék) formájában valósul meg, melyet kiegészíthet tulajdonosi kölcsön is. A Magvető Befektetés jellemzően 65-250 millió Ft közötti összegben kínál tőkét a vállalkozások számára, ezért kisebbségi tulajdonrészt kérünk a támogatott vállalkozásban.
A folyósítás két részletben történik, a két részlet egymáshoz való aránya rugalmasan alakítható.

A második részlet folyósításának főbb feltételei:
A befektetés első részletével történő elszámolás, a költségek bemutatása, valamint a vállalt outputok, mérföldkövek elérésének bemutatása.

FINANSZÍROZHATÓ KÖLTSÉGEK
A befektetési szerződésnek és az üzleti tervnek megfelelően minden olyan költség finanszírozható, amely a céltársaság működésével kapcsolatban felmerül, és amit a vonatkozó jogszabályok megengednek (pl. termékfejlesztés költségei, piaci validálás költségei, szellemi termékek védelme, munkabérek).

PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

  • Az eddig elért eredmények, mérföldkövek
  • A projekt pénzügyi helyzete (költségstruktúra, bevételek, profit)
  • A projekt innovatív jellege, és ennek igazolása
  • Az üzleti modell megalapozottsága
  • Projektgazdák múltbeli tapasztalatai
  • A projektgazdák száma, a csapat összetétele
  • Társbefektető megléte és befektetésének mértéke
  • Társbefektető jellege (ha van)

 

MAGVETŐ BEFEKTETÉSÜNKRE ITT JELENTKEZHETSZ.


A Magvető Befektetés keretében a Hiventures Zrt. mint alapkezelő a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealapból és az MFB Növekedési Tőkealapból hajt végre tőkebefektetéseket.
A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap a „Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon” elnevezésű kockázati tőkeprogram végrehajtása érdekében létrehozott kockázati tőkealap, amelyben a Magyar Állam a befektetési jegyek névértékének 100 százalékát birtokolja az MFB Zrt.-n mint az alapok alapját végrehajtó és mint az állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló szervezeten keresztül.

A „Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon” elnevezésű kockázati tőkeprogram a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 8. (pénzügyi eszközök) prioritási tengelyén belül megvalósított GINOP-8.1.3/A-16 azonosító jelű kockázati tőkeprogram, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerinti tematikus célkitűzést (a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe”célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti beruházási prioritást valósítja meg.

GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram termékleírása

 

© IntroWeb | 2017